พัดลมระบายความร้อน

Sheng Kwei Enterprise Co., Ltd.
ที่อยู่: 273 Xingnan Street, Tainan City 702, Taiwan
โทรศัพท์: +886-6-2962277
แฟกซ์: +886-6-2962691
Italian, Italiano